RUČNÝ HORÁK PRE REZACIE SYSTÉMY EX-TRAFIRE® SD A HD

Skupina Thermacut® sa pred niekoľkými rokmi rozhodla vydať sa na cestu originálnej značky a vlastných výrobkov. Originalita je pojem, ktorý znie dobre, a pekne sa o nej hovorí, na druhej strane núti tvorca nových výrobkov prekračovať známe hranice a hľadať nové technické riešenia pre technológiu, ktorá je známa viac ako 70 rokov. Plazmový horák je podstatným komponentom, ktorý určuje, ako rýchlo a kvalitne budeme rezať, aké náklady budú spojené s prevádzkou plazmového systému a či bude zákazník s celkom ako takým spokojný.

Poďme sa pozrieť na rukoväť horáka, diel, ktorý zapadá do skladačky celej horákovej zostavy. Na rozdiel od strojového horáka umožňuje ručný horák a jeho rukoväť návrhárom realizovať svoje nápady a uplatniť svoju kreativitu.V našom prípade sme požiadali dizajnéra o návrhy horákov, pre náš nový horák FHT-Ex® 105TT.

Horák mal splniť viac ako len hľadisko "pôsobivého vzhľadu", ale predovšetkým pohodlného úchopu a ovládanie, ktoré svojim ergonomickým tvarom umožní ľahkú prácu páličom, pri rezaní v rôznych polohách. K variabilnosti úchopu tohto horáka slúži ako klasický spôsob držania horáka s uzavretou dlaňou, ale tiež možnosť viesť horák s palcom položeným hore. Pozri obrázky s rôznymi úchopmi nižšie. Pre vyhodnotenie kvality úchopu sme spolupracovali s našimi skúšobnými technikmi, a tiež s odborníkmi z našej sesterskej firmy ABICOR BINZEL®. Na záver sme ergonómiu rukoväte nechali posúdiť u praktikov z radov zváračov a páličov.

Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že byť originálnou značkou s vlastnými výrobkami nie je jednoduché a vývoj takých výrobkov stojí čas aj peniaze. Preto sme sa rozhodli chrániť vzhľad rukoväte tzv. priemyselným vzorom (pozn. v angličtine sa používa termín design patent). Ochrana nášho dizajnu je registrovaná Európskym priemyselným vzorom spoločenstiev pod číslom 007959432-0001.

Ochrana priemyselným vzorom môže byť predĺžená až na celkových 25 rokov. Ale to budeme mať už iné horáky a tento horák bude dedkom, ktorého nahradí nová generácia plazmových horákov.

 

 


Vytlačiť   E-mail