RUČNÝ HORÁK PRE REZACIE SYSTÉMY EX-TRAFIRE® SD A HD

Skupina Thermacut® sa pred niekoľkými rokmi rozhodla vydať sa na cestu originálnej značky a vlastných výrobkov. Originalita je pojem, ktorý znie dobre, a pekne sa o nej hovorí, na druhej strane núti tvorca nových výrobkov prekračovať známe hranice a hľadať nové technické riešenia pre technológiu, ktorá je známa viac ako 70 rokov. Plazmový horák je podstatným komponentom, ktorý určuje, ako rýchlo a kvalitne budeme rezať, aké náklady budú spojené s prevádzkou plazmového systému a či bude zákazník s celkom ako takým spokojný.

Poďme sa pozrieť na rukoväť horáka, diel, ktorý zapadá do skladačky celej horákovej zostavy. Na rozdiel od strojového horáka umožňuje ručný horák a jeho rukoväť návrhárom realizovať svoje nápady a uplatniť svoju kreativitu.V našom prípade sme požiadali dizajnéra o návrhy horákov, pre náš nový horák FHT-Ex® 105TT.

Horák mal splniť viac ako len hľadisko "pôsobivého vzhľadu", ale predovšetkým pohodlného úchopu a ovládanie, ktoré svojim ergonomickým tvarom umožní ľahkú prácu páličom, pri rezaní v rôznych polohách. K variabilnosti úchopu tohto horáka slúži ako klasický spôsob držania horáka s uzavretou dlaňou, ale tiež možnosť viesť horák s palcom položeným hore. Pozri obrázky s rôznymi úchopmi nižšie. Pre vyhodnotenie kvality úchopu sme spolupracovali s našimi skúšobnými technikmi, a tiež s odborníkmi z našej sesterskej firmy ABICOR BINZEL®. Na záver sme ergonómiu rukoväte nechali posúdiť u praktikov z radov zváračov a páličov.

Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že byť originálnou značkou s vlastnými výrobkami nie je jednoduché a vývoj takých výrobkov stojí čas aj peniaze. Preto sme sa rozhodli chrániť vzhľad rukoväte tzv. priemyselným vzorom (pozn. v angličtine sa používa termín design patent). Ochrana nášho dizajnu je registrovaná Európskym priemyselným vzorom spoločenstiev pod číslom 007959432-0001.

Ochrana priemyselným vzorom môže byť predĺžená až na celkových 25 rokov. Ale to budeme mať už iné horáky a tento horák bude dedkom, ktorého nahradí nová generácia plazmových horákov.

 

 

KONKURENČNÉ VÝHODY PLAZMOVÝCH ZDROJOV EX-TRAFIRE®

Thermacut® plazmové zdroje EX-TRAFIRE® majú celý rad predností a sme na ne ako sa patrí hrdí. V nasledujúcich odsekoch Vás stručne zoznámime s niekoľkými hlavnými výhodami oproti konkurenčným výrobcom.

INTEGROVANÝ GRID MÓD

Všetky naše zdroje majú integrovaný GRID mód, čo je automatické prepínanie medzi pilotným a hlavným oblúkom. Nie je potreba znova zapaľovať stlačením spínača na horáku pri opustení materiálu.

VYŠŠÍ VÝKON ZDROJA

Napríklad plazmový zdroj EX-TRAFIRE® 75 a 100SD dokáže dodať výstupné napätie horáka až do hodnoty 220 VDC, vďaka tzv. "Extraboost" funkcie. Čím je väčšie napätie medzi elektródou a rezaným materiálom, tým dlhší je oblúk bez toho, aby zhasol alebo sa prepol na pilotný oblúk. To umožňuje rezať materiál na zle dostupných miestach, a navyše možno prerezať materiál s väčšou hrúbkou, než je tomu u iných zdrojov od konkurenčných dodávateľov. Výstupný výkon nie je len o maximálnom prúde, ale aj o napätí, ktoré je schopný zdroj dodať.

100% ZAŤAŽOVATEĽ - DZ(DUTY CYCLE)

Zaťažovateľ (DZ) plazmového zdroja je jeden zo základných parametrov, ktorý vyjadruje pomer maximálnej možnej doby rezania k celkovému pracovnému času bez toho, aby sa zdroj prehrial.

EX-TRAFIRE®75SD má 100% zaťažovateľ, čo z neho robí vlajkovú loď nielen medzi našimi zdrojmi, ale aj medzi konkurenčnými zdrojmi. Tie majú spravidla iba 80% zaťažovateľ pri plnom výkone.

NÍZKA HMOTNOSŤ

Naše zdroje sú podstatne ľahšie. Už spomínaný EX-TRAFIRE®75SD váži iba 24 kg! Konkurenčné zdroje vážia okolo 32 kg.

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

Zdroje EX-TRAFIRE® disponujú celým radom bezpečnostných prvkov. Medzi najdôležitejšie patrí spustenie auto-kontroly po štarte systému. Ďalším významným bezpečnostným prvkom je tzv. "Cap sensor", čo je stráženie správne dotiahnutej krytky na horáku. V prípade, že krytka nie je dotiahnutá alebo úplne chýba na horáku, systém neumožní z dôvodu ochrany obsluhy zapáliť plazmový oblúk. Ďalším dôležitým bezpečnostným prvkom je ochrana pred zapálením plazmového oblúka nechtiac stlačeného spínača na horáku (či páliaceho stroja) pri zapnutí plazmového zdroja a rad ďalších .

FUNKCIA DRÁŽKOVANIA (GOUGING)

Zdroje EX-TRAFIRE®75SD a 100SD sú univerzálne a flexibilné. Okrem rezania majú tiež funkciu drážkovania. Tá sa používa na odtavenie kovového materiálu - napr. zvarov z konštrukcie, ktorá má byť demontovaná alebo upravená pre jej ďalšie spracovanie a použitie.

EX-TRAFIRE® rad SD je profesionálny rad plazmových zdrojov úplne vhodný pre plné nasadenie v priemyselných výrobách. V žiadnom prípade ju nemožno porovnávať s lacnými plazmovými zdrojmi pre občasný prírez (duty cycle pod.), ktoré sa občas objavujú v ponuke rôznych hobby marketov či obchodov s potravinami. Tieto lacné plazmové zdroje majú často nechránenú konfiguráciu spotrebných dielov, kedy je oblúk zapaľovaný dotykom elektródy o materiál. To značne negatívne ovplyvňuje životnosť spotrebných dielov, a hlavne bezpečnosť obsluhy!

OBSAH EX-TRAFIRE® ZOSTÁV

Každý plazmový rezací systém je v niečom špecifický. Pre vašu ľahšiu orientáciu tu nájdete prehľad o jednotlivých zostavách a ako sú skompletizované.

EX-TRAFIRE®30H

Ide o jediný plazmový zdroj s pevne pripojeným horákom FHT-EX®30H a káblom s dĺžkou 4 m a pracovným vodičom s dĺžkou 6 m. Zostava samozrejme obsahuje užívateľský manuál a štartovaciu sadu spotrebných dielov, tzv. "Starter kit".

EX-TRAFIRE® 40SD

Zostava vždy obsahuje plazmový zdroj 40SD, zákazníkom vybraný ručný alebo strojný horák FHT-EX®40 v požadovanej dĺžke (4, 5, 7,5 alebo 15 m), pracovný vodič, západku pre horák (zasunutá v zásuvke TCS konektore v zdroji), tzv. "starter kit" podľa typu horáka (ručný alebo strojný) a užívateľský manuál.

EX-TRAFIRE®45SD

Zostava vždy obsahuje plazmový zdroj 45SD (v ponuke napájanie 1x 120-230 VAC alebo 3x400 VAC), zákazníkom vybraný ručný alebo strojný horák FHT-EX®45TT v požadovanej dĺžke (5, 7,5 alebo 15 m), pracovný vodič, západku pre horák (zasunutá v zásuvke TCS konektore v zdroji), tzv. "starter kit" podľa typu horáka (ručný alebo strojný) a užívateľský manuál.

EX-TRAFIRE® 55/75/100SD

Zostava vždy obsahuje plazmový zdroj 55/75 / 100SD, zákazníkom vybraný ručný alebo strojný horák FHT-EX®105RTX v požadovanej dĺžke (8 alebo 15 m), pracovný vodič, západku pre horák (zasunutá v zásuvke TCS konektore v zdroji), tzv. "starter kit" podľa typu horáka (ručný alebo strojný) a užívateľský manuál.

 
 
 

Kontakty

ODDELENIE PREDAJA A TECHNICKÁ PODPORA

 

Priemyselná 1239
Šamorín
93101, Slovenská republika

 

Telefon: +421 31 591 01 21

 

... alebo vyhľadajte najbližšiu pobočku vo svojej krajine na mape:

 

 

 

 

 

SPOTREBNÉ DIELY

NAVŠTIVTE WEB

PRENOSNÝ REZACÍ SYSTÉM

NAVŠTIVTE WEB

LASEROVÁ REZACIA HLAVA

NAVŠTIVTE WEB

HORÁK NA REZANIE PLAMEŇOM

NAVŠTIVTE WEB

NOVINKY ZO SVETA REZANIA

NAVŠTIVTE WEB

 
cutorange

BUĎME V KONTAKTE

 

 
Odoslaním tohto formuláru súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Thermacut v súlade s Ochranou osobných údajov.
*) Required fields

Vážený zákazník, veľmi nás mrzí, že ste dostali poškodený tovar.
Ak chcete odoslať sťažnosť, prosím, vyplňte tento súbor.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 Chcete si stiahnuť

KATALÓG EX-TRAFIRE®?
 
Tu vyplňte svoj e-mail:

Odoslaním tohto formuláru súhlasíte so Všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním Vašich osobných údajov spoločnosťou Thermacut v súlade s Ochranou osobných údajov.